Γενικοί Όροι Ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:
Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής μπορεί να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Fotiscars.gr ή με μετρητά.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:
Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:
Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Fotiscars.gr επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 120 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση.
Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος 1/2 επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ:
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Οι οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Fotiscars.gr με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ.. Σε περίπτωση παραβιάσης του Κ.Ο.Κ. και υπαιτιότητας o ενοικιαστής αποζημιώνει την fotiscars.gr για την ζημιά που προκάλεσε.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ:
Η κάλυψη κλοπής δεν γίνεται αποδεκτή. Ο ενοικιαστής ευθήνεται για την κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Fotiscars.gr.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ:
Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €15,000 για τον οδηγό. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της Fotiscars.gr με την
Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ:
Ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παράδοση αυτού, όταν η ποσότητα είναι χαμηλοτερή σε σύγκριση με την παραλαβή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, να παρέχει διαφορετικού τύπου αυτοκίνητο από αυτό της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Κάθε παραλαβή / παράδοση εντός της πόλης της Μυτιλήνης δεν χρεώνεται. Η χρέωση εκτός πόλης γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ:
Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Fotiscars.gr. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΦΟΡΟΙ:
Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.